Trong vòng 2 năm, TP.HCM phát hiện hơn 7.300 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Trong vòng 2 năm, TP.HCM phát hiện hơn 7.300 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Trong vòng 2 năm, TP.HCM phát hiện hơn 7.300 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Facebook chat
Hỗ trợ trực tuyến